2441022554 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 97, Καρδίτσα chkatsaouni@gmail.com
banner image

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ