2441071608 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 97, Καρδίτσα chkatsaouni@gmail.com
banner image

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τακτοποίηση –νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (Ν.4495/2017)

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εκτιμήσεις ακινήτων - συνεργασίες με τράπεζες